Aanleg glasvezel op Roerstreek en Roerdalen, Stadsrand Noord en Swalmen

SAMEN werken aan een optimale internetsnelheid op uw bedrijventerrein

Met glasvezel weet je zeker dat snelheid nooit meer een probleem zal zijn. Een initiatief op de bedrijventerreinen van ParkNed en A3bc Data & Telecom in samenwerking met Parkmanagement Midden-Limburg.

Wanneer wordt de glasvezel aangesloten?
Roerstreek en Roerdalen in Roermond – aansluiting okt/nov 2020
Reubenberg in Swalmen – aansluiting 15 feb/ 5 mrt 2021
Stadsrand Noord en Zuid – 16 nov / 11 dec 2020

 

Oktober 2020: Bedrijventerrein Roerstreek-Roerdalen
Het graven van de sleuven en aanleg mantelbuis is meer dan 85% voltooid. Begin oktober wordt de glasvezel ingeblazen. De afspraken hierover lopen inmiddels met de contactpersonen van de deelnemende partijen. Nog even geduld dan is de glasvezel actief op deze twee bedrijventerreinen.

Lees hier de laatste nieuwsbrief voor Roerstreek – Roerdalen

Mei  2020: Bedrijventerrein Swalmen (Reubenberg)
Op basis van de huidige planning kan A3bc  aangeven dat de start van de werkzaamheden rond week 25 – 2020 is voorzien. De totale doorlooptijd bedraagt ca. 19 weken.

Lees hier de laatste nieuwsbrief voor Reubenberg – Swalmen

Mei 2020: Bedrijventerrein Stadsrand Noord – Zuid
Op basis van de huidige planning kan A3bc aangeven dat de start van de werkzaamheden starten rond week 25 is voorzien. De totale doorlooptijd bedraagt ca. 19 weken.

Lees hier de laatste nieuwsbrief voor Stadsrand Noord – Zuid

Mei 2020: Bedrijventerrein Roerstreek – Roerdalen
Door Corona lag bij A3bc helaas het werk tijdelijk stil. Zaken worden nu weer opgestart, bestelde materialen afgeroepen, werkzaamheden voorbereid en medewerkers ingepland.

De planning is er nu op gericht dat de aanleg is afgerond voor het begin van de Bouwvak Zuid (27-7-2020) en alle aansluitingen uiterlijk begin augustus 2020 actief zijn, of zoveel eerder als mogelijk.

Mocht de overheid in een later stadium een besluit nemen waardoor het niet verantwoord is om benodigde werkzaamheden uit te voeren, dan betekent dit dat de planning wordt aangepast.

Lees hier de laatste nieuwsbrief voor Roerstreek

December 2019
A3bc en ParkNed hebben zich de afgelopen periode flink ingespannen om de ondernemers op de bedrijventerreinen te enthousiasmeren voor dit initiatief. Het aanleggen van een zakelijk glasvezelnetwerk is een kostbare zaak, maar van wezenlijk belang voor deze ondernemers. Zij liggen vaak ver verwijderd van de wijkcentrales van de traditionele aanbieders en kunnen dan over het kopernetwerk maar beperkte Internet bandbreedtes verkrijgen.

Nieuwsbrief Glasvezel Roermond december 2019

Collectieve deelname
Glasvezel is de toekomst: open netwerken, onbeperkte uitbreiding van de bandbreedte mogelijk, met een optimale bereikbaarheid en flexibiliteit. En dat alles over 1 verbinding. Geen bedrijf kan eigenlijk nog zonder, maar vaak zijn de kosten van een individuele verbinding erg hoog en daarmee een drempel om over te stappen naar glasvezel. Dankzij het initiatief van Glasvezel Roermond en de collectieve deelname van bedrijven, is de prijs voor een glasvezelaansluiting geen drempel meer en kan de aanleg doorgaan. Parkmanagement Midden-Limburg is dan ook trots dit in gezamenlijkheid te realiseren.

Heeft u nog vragen of wilt u als ondernemer alsnog inschrijven voor glasvezel, neem dan contact op met A3bc Data & Telecom via 088-9393100 of mail naar t.schreurs@a3bc.eu